top of page
Using a calculator

בדיקת היתכנות לפרויקט

הדרך להנעה של פרויקט התחדשות עירונית מוצלח מתחילה בבדיקת היתכנות ראשונה.
לאחר קבלת הפרטים הנדרשים הפניה תעבור למספר בדיקות:
1. בדיקה תכנונית - מה ניתן לבנות על במקום ? מדיניות הרשות, מגרש, זכויות בניה, נפח בניה (קווי בניין, גובה וכד'), צפיפות, אילוצים ועוד.
2. בדיקה כלכלית ראשונית - האם ניתן לייצר פרויקט שיעמוד בדרישות רווחיות מינימליות לטובת ביצוע וקבלת ליווי בנקאי.

שלחו בקשה ואנו נבצע בדיקת התכנות בתוך מספר ימים (תלוי בנגישות המידע הנדרש) ונחזור אליכם עם מסקנות, ללא כל התחייבות מצדכם.
* אם אין בידכם את כל הפרטים המבוקשים שלחו כתובת ופרטי קשר לחזרה ואנו נשלים.

סיכום עקרוני

סיכום עקרוני
גיבוש הסכם

גיבוש הסכם

תכנון ורישוי

תכנון ורישוי
בניה ואכלוס

בניה ואכלוס

פרטי המגרש/בניין 

- בניה על הגג, חניות, כניסות או כל מידע שעשוי להשפיע על הבדיקה

התארגנות הבעלים

האם מונתה נציגות לבעלים?

האם לבעלים יש עו"ד מייצג ?

- מידע נוסף בנושא בעלי הדירות, האם יש הסכמה, חילוקי דעות כל מידע שעשוי להשפיע.

פרטי הפונה

למי לחזור עם תוצאות הבדיקה ? 

תודה, הפרטים מועברים לבדיקה - נעדכן אותך בהקדם

bottom of page